متن آهنگ کم کم سهیل سلیمانی

حس من بهت دروغ نمیگه

اگه چشام که دیگه میگه عاشقت شدم تا چشمای تو رو دیده

دلم اثر پذیره خیلی بی نظیره

نگات منو میگیره باور کن این حرفام حرفای این قلب گرفتاره

میدونم میدونی چه احساسی به تو داره

چه هیجانی چه ناگهانی خودم موندم عاشقم کردی آنی

کم کم چه کاری دستم دادی این قلبم میگه عاشق شم نم نم

کم کم چه کاری دستم دادی این قلبم میگه عاشق عاشق شم نم نم

عاشق تو هستم با همه وجودم از کل دنیا تو شدی همه بود و نبودم

خود عاشقا دلبری دل منو داری با خودت میبری

حالمو عوض میکنی من با تو تو با من انگاری بهتری

این حرفام حرفای این قلبم گرفتاره

میدونم میدونی چه احساسی به تو داره

چه هیجانی چه ناگهانی خودم موندم عاشقم کردی آنی

کم کم چه کاری دستم دادی این قلبم

میگه عاشق شم نم نم کم کم چه کاری دستم دادی این قلبم

میگم عاشق عاشق شم