متن آهنگ کنار اون سعید کوکلانی

تو رو دیدم کنار اون نفس برام نبود

خدا دیدی چی شد بازم

دل منو سوزوند

با هم خوشین و میمیرم

لیاقتم اینه

باید که تنهایی برم من عادتم اینه

دلت براش میریزه و خرابه حال من

اگه برات بمیرمم نمیشی مال من

تو با نگاش داری میری به روزگار خوش

بیا و قبل رفتنت فقط منو بکش

باهاش نگو باهاش نخند نگاه نکن به اون

دارم حسودی میکنم به حال و روزتون

تو مال اون شدی دیگه نمیمونی به زور

منم با خاطراتمون میرم یه جای دور

دلت براش میریزه و خرابه حال من

اگه برات بمیرمم نمیشی مال من

تو با نگاش داری میری به روزگار خوش

بیا و قبل رفتنت فقط منو بکش