متن آهنگ کودکی علی سورنا

متن آهنگ قصه ی من علی سورنا

خوشگل ترین خوشگله دنیایی تو اگه اینو خوب بفهمی

قیمته گل رویه سر خوشگلت به قیمته اشکه حسرته نبودنه همین گل رویه سر دوستته

قشنگترین قشنگه دنیایی تو اگه چشمایه پر زندگیت تو چشایه پر مُردنه

اونی که بغل دستته یه لحظه بوی نم بده

قشنگترین قشنگه دنیایی تو اگه قسمت کنی مداد رنگیاتو با

اونی که یه دونه مداد مشکی واسه ی نوشتن داره

همه مثه هم نیستن تویه جایی که تو زندگی کردی خیلیا زندگی نکردن

یاد گرفتن دنباله زندگی نگردن

کف پوش واسه همه یکی بود اما کفش پر از فرق

قشنگترین قشنگه دنیایی تو اگه دست دادنو یاد بگیری

عشقو یاد بگیری زندگی تویه خونه های بی امکانات پایین شهرو یاد بگیری

دلیله عقب بودنه خیلی دوستاتو بفهمی به خودت مغرور نباشی

کنار اینکه سرت بالاست سر پایین انداختنم یاد بگیری

قشنگترین قشنگه دنیایی تو اگه اینو خوب بفهمی

همه همن قد همن هیچی ملاک برتری نیست حتی هنر

دقیقن برعکسه خیلی وقتا که فکر میکردم میشه خیلی مرزارو شکست

از تمومه محدودیتا با دسته بازو سر بلند اومد بیرون دیدم نه

قشنگترین قشنگه دنیایی تو اگه سنگ تو مسیر هیچ آبی که داره میره نشی

تنگ نکنی هیچ رود خونه ای رو قشنگترین قشنگه دنیایی تو اگه

قشنگی رو تو قشنگیایه دنیایی که توش هستی فقط نبینی

چشم ابرو لب یا دهن قشنگن

قشنگتر اینه که بلد باشی ارزش دیدن شنیدن یا حرف زدن

بفهمی از خنده ی اکثریت وقتی تویه اقلیتی نترسی

چون اقلیت یه روز میشه اکثریت نه بر عکس

از نبودنه امید هیچ چیز نیست غلط تر

مرگ نیست وقتی کنارت هدف هست