متن آهنگ کوچ حجت اشرف زاده

متن آهنگ جدید کوچ از حجت اشرف زاده

جذاب ترین حادثه زندگی ام رفت

دیوانه ی دیوانه ی دیوانگی ام رفت

تو میروی و جان عزیز من مغرور

هر لحظه به من دست تکان میدهد از دور

انگار که تو آمده بودی بروی زود

که از روز تولد به تنت بخت سفر بود

با این همه داغی که دلم دیدو و تباه رفت

من این همه غم را به دلم یاد ندارم

بدرود امیدم نفسم عشق عزیزم

آهسته برو پشت سرت آب بریزم

رویای مرا از دل دنیا گرفتی

من سوختم اما تو که آرام گرفتی

این منظره ای کوچه تو را دشت ندارد

این کوچ همین کوچ که برگشت ندارد

با این همه داغی که دلم دیدو و تباه رفت

من این همه غم را به دلم یاد ندارم