متن آهنگ گریه کن عرفان شایگر و محسن قلیزاده

متن آهنگ عرفان شایگر و محسن قلیزاده به نام گریه کن

تو با کی آروم میگیری ذهنتو به کی سپردی

واست عادته خیانت دلتو پیش کی بردی

هر روزو هر دم و ساعت نال و نفرینم باهاته

الهی بسوزی ای دل اون که میبینی خداته

اونقده زجه کشیدم که تو آینه مرد پیرم

نگو سرده این زمونه که تقاصمو میگیرم

یه روزی میام میبینم پر خواهش پر دردی

گل یاس واست میارم وقتی که خاموشو سردی

آروم اروم چشاتو ببند سر رو سینش لبخند بزن

یه حس خوب تجربه کن باهاش زیادی بالایی نَمیری براش

یکم فکر کن به روزا که فرفورد رد شد ولی قدر ندونستی

یه درصدم نیست اون حسی که اون بهت داره نسبت به حسی که من داشتم

حتی جلوتر اسم پسرمونم گذاشتم

چقدر خنده داره خوشش اومده از مدل لباست

آخه سلیقه منه متاسفم واست دل بیچاره

غبطه چیو داری میخوری هر شب

حقته، که مثله یه تیکه آشغال تو رو پرتت کرد

گریه کن، الهی غم آخرت باشه گریه کن، پشت دستت داغ بشه

که دیگه تو باشی به هرکسی دل ندی

تو قمار عشقت جوونیتو باخت دادی

گریه کن، بلکه یکم خالی شی

گریه کن اگه میخوای سکته نکنی

گریه کن، بلندو بلندتر اون بغض لعنتیتو همینجا پاره کن

تو پشت میکروفون زجه میزنی اون زیر عشقش چرا نمیفهمی

اون رو کمر عشقش پنجه میکشه تو رو دیوار دیگه نمیکشه

هنوز بوی تو رو میده دستبندی که بهم دادی

چشام ضعیف شده این هدیه ای بود که آخرین روز تو دادی

آره خوشحالی یکم فکر کن تنتو به کیا باخت دادی

اونقده زجه کشیدم که تو آینه مرد پیرم

نگو سرده این زمونه که تقاصمو میگیرم

یه روزی میام میبینم پر خواهش پر دردی

گل یاس واست میارم وقتی که خاموش و سردی

تو با کی آروم میگیری ذهنتو به کی سپردی

واست عادته خیانت دلتو پیش کی بردی

هر روزو هر دم و ساعت نال و نفرینم باهاته

الهی بسوزی ای دل اونکه میبینی خداته