متن آهنگ گمت کردم محمد پورفرخی

g4ge

چقدر این شهر تاریکه
چقدر از ماه دلگیرم
نمی دونم به سمت چی
خیابونارو راه میرم
چقد بیزارم از شهری


که از دنیای تو دوره
که هر گوشه ش بدون تو
پره از حس دلشوره

گمت کردم یه جوری که
نشد پیدا کنم جاتو
کدوم پس کوچه میدونه
مسیر رد پاهاتو؟
مگه من با تو بد بودم،
که پا پس میکشی از من؟
نمی خوام بگذرم از تو
نباید کم بشی از من
با بغض و حس تنهایی
چجوری همسفر میشی؟
کدوم بیراهه رو رفتی
که هر شب دورتر میشی؟
نمی دونم کجا و کی با
چشمات رو به رو میشم
ولی میبینم اون روز و
که واست آرزو میشم