متن آهنگ گم نکن منو رضا صادقی

دنیا شلوغه گم نکن منو

باور کن این وابسته بودنو

میدونی قلبم بی تو با من نیست

دوری و میگیرم سراغتو

از عطر عشق تو اتاقتو

راهی به غیر از با تو بودن نیست

نمیدونم چرا طاقت نمیاری بری

راحت نمیتونی بگی

واست بودنم عشقه یا عادت

منو این شبا نسپار به تو که میرسم

هربار یه جوری میزنه قلبم که دم رفتنه انگار

تو تموم این لحظه ها یکی

با چشای تودنیا رو دید

تو تمام این لحظه ها یکی

از خودش گذشت

تا بهت رسید

نمیدونم چرا طاقت نمیاری بری

راحت نمیتونی بگی واست بودنم عشقه یا عادت

منو با این شبا نسپار به تو که میرسم

هربار یه جوری میزنه

قلبم که دم رفتنه انگار

دنیا شلوغ شلوغه

دنیا شلوغه گم نکن منو

باور کن این وابسته بودنو

میدونی قلبم بی تو با من نیست