متن آهنگ گیتار و قهوه پیمان رسولی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d8%aa%d8%a7

چجوری سر کنم بی تو تمومه این زمستونو؟
دیگه طاقت نمیارم هوای باد و بارونو
چجوری من بدون تو زیر بارون برم بازم؟
دارم دلواپسی هامو میریزم رو دل سازو


بازم گیتار, بازم قهوه, بازم بارون بی وقفه
بازم حال پریشون و با قلبی که پر از حرفه
تو نیستی و چشای من شده ابرای بارونی
پر از دلتنگی م اما خودت خوب اینو میدونی
چجوری با چه حال من برم بیرون از این خونه؟
اگه حالم رو میدیدی بهم میگفتی دیوونه

چجوری سر کنم بی تو تمومه این زمستونو؟
دیگه طاقت نمیارم هوای باد و بارونو
چجوری من بدون تو زیر بارون برم بازم؟
دارم دلواپسی هامو میریزم رو دل سازو
بازم گیتار, بازم قهوه, بازم بارون بی وقفه
بازم حال پریشون و با قلبی که پر از حرفه
تو نیستی و چشای من شده ابرای بارونی
پر از دلتنگی م اما خودت خوب اینو میدونی
چجوری با چه حال من برم بیرون از این خونه؟
اگه حالم رو میدیدی بهم میگفتی دیوونه

چجوری سر کنم بی تو تمومه این زمستونو؟
دیگه طاقت نمیارم هوای باد و بارونو
چجوری من بدون تو زیر بارون برم بازم؟
دارم دلواپسی هامو میریزم رو دل سازو
بازم گیتار, بازم قهوه, بازم بارون بی وقفه
بازم حال پریشون و با قلبی که پر از حرفه
تو نیستی و چشای من شده ابرای بارونی
پر از دلتنگی م اما خودت خوب اینو میدونی
چجوری با چه حال من برم بیرون از این خونه؟
اگه حالم رو میدیدی بهم میگفتی دیوونه