متن آهنگ گیر میدی مرتضی اشرفی

متن آهنگ مرتضی اشرفی به نام گیر میدی

چند وقته چه بد جور گیر میدی بی خیال مام نمیشی

قفلی زدی رو موخم میزون کردی هی به پرو پام میپیچی

دست بردار از این کارات خسته شدم من از رفتارات

یه کار جدید تر طرفدارام فک میکنن بدم باهات

هی گیر میدی بدتر میشه علاقم بهت کمتر میشه

یه جوری با من بازی میکنی نمیدونی چند چند میشه

هی گیر میدی بدتر میشه علاقم بهت کمتر میشه

یه جوری با من بازی میکنی نمیدونی چند چند میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

علاقم بهت کمتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

علاقم بهت کمتر میشه

واقعا منو عصبیم میکنی ولی باز دمم گرم

هر چی بلدی عملی میکنی ولی باز دمم گرم

داری تو منو عوض ولی باز دمم گرم

اینکارارو تو از فصد میکنی

هی گیر میدی بدتر میشه علاقم بهت کمتر میشه

یه جوری با من بازی میکنی نمیدونی چند چند میشه

هی گیر میدی بدتر میشه علاقم بهت کمتر میشه

یه جوری با من بازی میکنی نمیدونی چند چند میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

علاقم بهت کمتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه

هی گیر میدی بدتر میشه علاقم بهت کمتر میشه

یه جوری با من بازی میکنی نمیدونی چند چند میشه