متن آهنگ یادت رفت سهیل جامی

متن آهنگ جدید یادت رفت سهیل جامی

یادت رفته خاطره بازیام زور بارون

چرا یادت رفت پرسه های شبونه تو خیابون

تو رفتی زیر پای کس دیگه نشستی

چه آسون پل های پشت سرتو شکستی

رفتی و دوراتو زدی بگو چی شد که اومدی

نگو یادت رفت که یه روز زیر همه حرفات زدی

رفتی و دوراتو زدی بگو چی شد که اومدی

نگو یادت رفت که یه روز زیر همه حرفات زدی

تموم درد من بحث عشق و اعتماده

این روزا دور من دروغ گو مثل تو زیاده

زود رفتی و دیر به حرف من رسیدی

میون ما دوتا حق و تو کی میدی

این روزا عاشقی خالی مثل گوله برفه

دوست دارم و میمیرم برات همش یه حرفه

حرفای خوب اولش همگی میگن

اما آخرش عاشق یکی دیگن