متن آهنگ یاد تو محمود خانی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88

هروز با یاد تو میاد صدای نالم

هروز بارون اشک میگه میخوام ببارم

فقط یکی توی دنیا نجاتم میده اونم تویی

سفینه نجات عالم نام تو به رومه ظهورت

آرزومه بعضی میگن دست بردار اون هیچ

وقت نمیاد اما دست بر نمیدارم

چون میدونم که میاد حتی اگه یه روز به

آخر دنیا باشه میاد

هروز با یاد تو میاد صدای نالم

هروز بارون اشک میگه میخوام ببارم

فقط یکی توی دنیا نجاتم میده اونم تویی

سفینه نجات عالم نام تو به رومه ظهورت

آرزومه بعضی میگن دست بردار اون هیچ

وقت نمیاد اما دست بر نمیدارم

چون میدونم که میاد حتی اگه یه روز به

آخر دنیا باشه میاد

هروز با یاد تو میاد صدای نالم

هروز بارون اشک میگه میخوام ببارم

فقط یکی توی دنیا نجاتم میده اونم تویی

سفینه نجات عالم نام تو به رومه ظهورت

آرزومه بعضی میگن دست بردار اون هیچ

وقت نمیاد اما دست بر نمیدارم

چون میدونم که میاد حتی اگه یه روز به

آخر دنیا باشه میاد

هروز با یاد تو میاد صدای نالم

هروز بارون اشک میگه میخوام ببارم

فقط یکی توی دنیا نجاتم میده اونم تویی

سفینه نجات عالم نام تو به رومه ظهورت

آرزومه بعضی میگن دست بردار اون هیچ

وقت نمیاد اما دست بر نمیدارم

چون میدونم که میاد حتی اگه یه روز به

آخر دنیا باشه میاد