متن آهنگ یکی بود یکی نبود دی جی مانی

متن آهنگ دی جی مانی به نام یکی بود یکی نبود

زیر پتوی تار شب بغض گلومو میشکنم

تا هیشکی با خبر نشه اونی که میشکنه منم

قصه ی من سایتت گریه ی تلخ و بی صداس

کسی که منو فقط به خاطر خودم میخواست

باز یکی بود یکی نبود نه زیر گنبود کمبود

سهم من از ستاره ها حتی یکیش نه کم نبود

چرا یه قلب ساده رو کسی ازم نمیخره

چرا همیشه بی کسی سهم دل ساده تره

چرا سحر نمیشه پس عقربه انگار خوابیده

شبا تموم لجظه ها بوی حضورشو میده

قصه ی من سایتت گریه ی تلخ و بی صداس

کسی که منو فقط به خاطر خودم میخواست

باز یکی بود یکی نبود نه زیر گنبود کمبود

سهم من از ستاره ها حتی یکیش کمکم نبود

چرا یه قلب ساده رو کسی ازم نمیخره

چرا همیشه بی کسی سهم دل ساده تره

باز یکی بود یکی نبود نه زیر گنبود کمبود

سهم من از ستاره ها حتی یکیش نه کم نبود

چرا یه قلب ساده رو کسی ازم نمیخره

چرا همیشه بی کسی سهم دل ساده تره