متن آهنگ ۱۰ امیر قیامت

متن آهنگ ۱۰ امیر قیامت

تاوونه نبودناتو بدجوری پس داده کبدو ریم
اون مهریه ای که قرار بود بدم بهت میشه پول دیه ات
قرار بود دیس کنم همجنست که این دنیا بود
نگو اینا رویا بود تو کابوست این رویا سوخت
آخ دلم میگی چرا چون هنوزم این رابطه قطع نشده
هنوزم بس نی من با غم عجینم
میگی چرا من اگه میدونستم دردم چیه که حالم خوب بود
بعد رفتنت حق داری بری بگی همه جا من یه آدم عجیبم
این رسمش نیست ده کیلومتر راه رفتم تو اتاقه ۱۰ متری
کاری کردی که هیچ آدم عاقلی رد نمیشه از صد متریم
همیشه بود تویه حرفات گله اون چشایه رنگیه آبیه لعنتی انگار خورده به دریا گره
یه موزیک میشه صد بار پلی که دردایه لعنتی از یاد بره
غمگین نباشو لبخند بزن چرا خورده اون اخمات گره
از این به بعد مهم نیست اصا مسیر زندگی هر جا بره
بعد تو هر کی میاد باید فقط امشب بمونه فردا بره
بعد تو خلوت ترین کافه تو شهر پاتوقم شد
حیف از اون هف هشت ده سالی از عمر من که با تو کم شد
میونه این شلوغی درگیر یه بعد تاریک تورو گمت کردم تویه این شهر پر ترافیک
تویه اوجه ناباوری با غریبه همراه شدی چجوری ثابت کنم که آدم بودمو حوا شدم
آخر قصه چی شد اول قصه چی بود
به بچم بگم اسمی که رویه دست حک شدش اسم کی بود

تاوونه نبودناتو بدجوری پس داده کبدو ریم
اون مهریه ای که قرار بود بدم بهت میشه پول دیه ات
قرار بود دیس کنم همجنست که این دنیا بود
نگو اینا رویا بود تو کابوست این رویا سوخت
آخ دلم میگی چرا چون هنوزم این رابطه قطع نشده
هنوزم بس نی من با غم عجینم
میگی چرا من اگه میدونستم دردم چیه که حالم خوب بود
بعد رفتنت حق داری بری بگی همه جا من یه آدم عجیبم
دیگه مهم نی برام امروز ریو فردا بیای
نگاهایه دلنشینت ارزونیه اطرافیات
الان که از من بریدی بگو که شدی تو پابند کی
دست میذاره تویه دستات موقعه رانندگی
چرا ساکت شدی انگاری تو فکریا
مثله من خندش میگیره وقتی که میخندی تو سلفیا
مثله من دوست داره و میبوستت از پشته گوشی
از خودش گذشته کهنه پوشیده نو بپوشی
رد شدی ساده گذشتی از اعتبارو قانونه من
برایه اون غریبه تو گل میخریدی با پوله من
یه روزی من به تو بها دادم تویه قلبم تو حاکم شدی
من تویه خودم بود تو ده بار دیگه عاشق شدی
فکر نمیکردم خیلی ساده به اون غریبه تو بدی جامو
جلب کردی بودی جز من حتی اعتماده رفیقامو
یادش بخیر تویه خونه حسو حاله عجیبی بود
به جایه اسم اصلیت اسمت خانومه سلیمی بود
تاوونه نبودناتو بدجوری پس داده کبدو ریم
اون مهریه ای که قرار بود بدم بهت میشه پول دیه ات
قرار بود دیس کنم همجنست که این دنیا بود
نگو اینا رویا بود تو کابوست این رویا سوخت
آخ دلم میگی چرا چون هنوزم این رابطه قطع نشده
هنوزم بس نی من با غم عجینم
میگی چرا من اگه میدونستم دردم چیه که حالم خوب بود
بعد رفتنت حق داری بری بگی همه جا من یه آدم عجیبم