متن آهنگ آخره این عشق داریوش شمس

نیمه شب زیر این بارون

بازم اشکامو گم کردم

چقدر بی تو برام سخته

ولی من کم نیاوردم

ادامه ی مطلب