متن آهنگ همه قلبم احسان تهرانچی

متن آهنگ همه قلبم احسان تهرانچی

بهت خیره شدم از نقطه ای دور
تو میتونی برام رویا بسازی
تماشایه تو از دورم قشنگه یه تصویری که خیلی دلنوازی
همش تو فکر اینم که چجوری تو رو از دست این دوری بگیرم

ادامه ی مطلب