متن آهنگ این بود زندگی محسن چاوشی

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان

ادامه ی مطلب