متن آهنگ حس عاشقی احمد ولی زاده

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%db%8c

یجوری عاشقت هستم یجوری از تو سرشارم

که حتی خودمو با تو یه شکل دیگه دوست دارم

ادامه ی مطلب