متن آهنگ دل خون محسن چاوشی

s4

وقتی که شب حکم شبیخون داد

صحرا پر از خون کبوتر شد

توی چشام دریای بارونو

توی گلوم بارون خردل شد

ادامه ی مطلب