متن آهنگ آشوبه قلبم رضا نظری

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%82%d9%84

گریه هام سهم خودم شد خنده هات سهم کی میشه

اون همه عشق و علاقه بین ما چی میشه

تو با هر کسی باشی بازم پیش من قلب تو گیره

قلب من طاقت نداره هی بهونتو میگیره

ادامه ی مطلب