متن آهنگ رو عکس تو محوم علی حسن زاده

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87

ابر به شکل ماه شده ابرا با یه قاب خوب عکس ما دوتا شدن

زول زدن به اسمون زول زدن به ما زول زدن به خاطرهای رفتمه

ادامه ی مطلب