متن آهنگ زندان محسن چاوشی

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید

همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید وزین مرگ نترسید

ادامه ی مطلب