متن آهنگ سردار علی اصحابی

به به چه یلی دارد
علی ابن ابی طالب
به ‌به به تو ای سقا
بر نفس خودت غالب

ادامه ی مطلب