متن آهنگ عجب پاییزی پویا بیاتی

دلم غمگینه غمم سنگینه چه کردی با این دل بی کینه
تو که گفتی قصمون شیرینه …
یه روزی آسون ولم کردی ولم کردی خونین دلم کردی

ادامه ی مطلب