متن آهنگ همه چی خوبه علی صدر

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%b1

تو هستی همه چی خوبه
با تو درگیر این رویام
من از هرچی که بین ماست
فقط ارامش و میخوام
تو هستی همه چی خوبه

ادامه ی مطلب