متن آهنگ مرد بی رویا رسول حجازی و امین خسروی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae

از روز اول زیر بارون نم نم
می دونستم چیزی کم نیست
با تو آرومه قلبم
می دونستی با تو شادم

ادامه ی مطلب