متن آهنگ مرز فرزاد فرزین

چه وقتی که جونت رو میدی براش

چه وقتی که سمتش دعا میکنی

واسه چندتا دیوار و گلدسته نیست

ادامه ی مطلب