متن آهنگ مریضم بهت امیر فرجام

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%b6%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85

دنیامی
من با همه دنیا لج کردم
راهمو سمت تو کج کردم
که پیش تو بمونم

داغونم
اگه بری حالمو می دونم
یه دیوونه توی زندونم
بی تو نمی تونم

ادامه ی مطلب