متن آهنگ من و ببر قاسم افشار

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a8%d8%b1

یه مدت از این ماجرا دور شو یه مدت تو هم سرد و مغرور شو

تو هم سهم دنیای بی عشق باش به فکر یه فردای بی عشق باش

ندیدی غرورم زمین گیر شد پسر بچه ی عاشقت پیر شد

ندیدی چجوری بهت باختم چه پایانی از غصمون ساختم

ادامه ی مطلب