متن آهنگ کاری ندارم مهدی مقدم

دورتو خلوت کن

باز بهم عادت کن گوش که چی میگم

ادامه ی مطلب