متن آهنگ گلدون محسن چاوشی

من یه گلدون پر از گل بودم

وزش چشم تو پاییزم کرد

عشق من عشق به دست آوردنت

ادامه ی مطلب