متن آهنگ یکی منتظره هادی دهپرور

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%d9%87

یکی منتظره که ز راه برسی

یکی که تو براش تا ابد تو براش نفسی

تو میایو میرن همه ی غصه هاش

بگو که واسه اون غیر تو چه کسی

ادامه ی مطلب